Opis projekta:

Cilj projekta “Web detektivi” jest obrazovati i osposobiti djecu diljem Republike Hrvatske za usvajanje i razvijanje vještina prepoznavanja neprimjerenih i opasnih medijskih sadržaja kroz održavanje tematskih predavanja i praktičnih radionica s učenicima osnovnoškolske dobi. Web detektivi su djeca obučena za prepoznavanje i prijavljivanje neprimjerenih sadržaja na Internetu, stoga je namjera projekta u skladu s odredbama o sigurnosti i zaštiti zdravlja odgojno-obrazovnih ustanovama, jer potiče stvaranje uvjeta za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječava neprihvatljive i rizične oblike ponašanja, brine se o sigurnosti učenika, omogućava praćenje socijalnih problema i pojava kod učenika i poduzimanja mjera za otklanjanje njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim tijelima, te pospješuje vođenje evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika, uz mogućnost unaprjeđivanja usluga savjetodavnog rada s učenicima (Članak 67., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN, br 87/08).

Web detektiv posjeduje detektivsku iskaznicu, prikuplja dokaze ili informacije o neprimjerenim sadržajima na Internetu, te šalje elektronsku prijavu pomoću svog WDIK-a na detektivskoj iskaznici.

Cilj ovako koncipiranog projekta medijskog odgoja i prevencije elektroničkog nasilja među djecom i mladima je osposobljavanje web detektiva usvajanjem temeljnog znanja i vještina odgovorne uporabe medija, poticanjem kritičkog stava i refleksije prema medijima kroz analizu i usporedbu medijskih sadržaja s odgojnim ciljem, zadaćama, načelima i temeljnim ljudskim vrijednostima i pravima, te prevencije, suzbijanja i prijave razvojno i odgojno- socijalizacijski neprimjerenih sadržaja na Internetu.