PRAVILA

  • Web detektiv mora odgovorno shvaćati svoju dužnost.
  • Web detektiv će pravovremeno reagirati na svaki neprimjereni sadržaj na internetu i prijaviti ga putem web formulara kako bi se isti uklonio.
  • Web detektiv će prijaviti svaku dojavu za koju smatra da je istinita.
  • Web detektiv neće zloupotrijebiti svoju ulogu.
  • Web detektiv doprinosi stvaranju sigurnijeg interneta za djecu.
  • Web detektiv štiti djecu od opasnosti koje vrebaju iz virtualnog svijeta.